Kunskap, omsorg & trygghet

transitmätning

15-20% av befolkningen lider av förstoppning.

Denna undersökning passar patienter som lider av svår förstoppning; och som ej svarar på traditionell behandling såsom kostmodifiering, bulkmedel och enklare laxantia.

Patienter som har kroniska diarréer kan även gynnas av transitmätning för att avgöra om besvären är kopplade till onormalt snabb eller normal transithastighet.

Transitmätning innefattar en utvärdering av kolontransittid med röntgentäta markörer.

Patienten får, i samband med måltid, svälja en kapsel med röntgentäta markörer i sex dagar. På sjunde dagen tas en röntgen på buken. Transitmätningen leder till en bättre förståelse av patientens problem och ett bättre underlag för fortsatt behandling.