Kunskap, omsorg & trygghet

Sigmoideoskopi

En sigmoideoskopi genomförs efter samma princip som en koloskopi, men en viktig skillnad är att man vid en sigmoideoskopi endast undersöker den nedre delen av tjocktarmen, s.k. rektum och sigmoideum. En sigmoideoskopiundersökning gör det möjligt att se om det t.ex. finns tumörer, polyper eller inflammation i tjocktarmen.

Som förberedelse ska patienten ta ett litet lavemang som kallas Klyx ca 1-2 timmar innan sigmoideoskopin för att se till så att tarmen är ren vid undersökningen.