Kunskap, omsorg & trygghet

Inför undersökning

Förberedelse inför undersökningen

För att få bästa möjliga resultat av undersökningarna ber vi dig att klicka på rätt blå färgad länk nedan och följa anvisningarna inför just din undersökning. Tveka inte att ringa oss om det är några oklarheter.

 Undersökningarna vi utför tar olika lång tid och vi hoppas att ni har överseende med att det ibland blir förseningar.

Inför Gastroskopi skall du vara fastande i minst sex timmar. Vatten går bra upp till fyra timmar innan undersökningen.

Du skall undvika magmediciner såsom Omeprazol fem dagar innan undersökningen. 

Inför Koloskopi får du ett e-recept på laxermedel som heter Laxabon eller Picoprep. Du skall börja med detta dagen innan din undersökning.

Du skall även undvika fiberrikt mat tre dagar innan. Se här för förslag på mat du kan och inte skall äta.

Inför Kapselenteroskopi skall du vara fastande samt har druckit Laxabon.
Om du har en rektoskopi / proktoskopi inbokat är det rekommenerat att ta två Microlax 1-2 timmar innan ditt besök.
Läkaren undersöker nedre vänstra delen av kolon. Du skall ta ett Klyx 1-2 timmar innan en Sigmoideoskopi.
Mätning av kolontransit mäter hur lång tid det tar för maten att färdas genom mag-tarmkanalen. Metoden används för att få en bättre förståelse av patientens mag-tarm problem och ger ett förbättrat underlag för fortsatt behandling. Här finner du mer information.