Kunskap, omsorg & trygghet

Endoskopiundersökningar

Kliniken är utrustad med modern endoskopiteknik och utför endoskopiska undersökningar i mag-tarmkanalen. Personalen har lång erfarenhet av endoskopiundersökningar och att arbeta med olika mag-och tarmsjukdomar.

Gastroskopi

Det bästa sättet att ta reda på om du har en inflammation, magsår eller en tumör i magens övre del.

Koloskopi

Undersökningen är nödvändig för att kunna konstatera eller utesluta vissa sjukdomar som t ex Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Kapselenteroskopi

Tunntarmens slemhinna undersöks med hjälp av liten sväljbar kameraförsedd kapsel.