Kunskap, omsorg & trygghet

Tummy lab - ett digitalt vårdprogram för dig med ibs

Tummy Lab är ett digitalt utbildningsprogram för dig med en IBS-diagnos. Det ger dig kunskap, information, och verktyg för att du ska bli trygg med diagnosen och bättre kunna hantera din sjukdom. Tummy Lab

Genom att gå det 6 veckor långa programmet får du en mångsidig utbildning i grundläggande fakta kring IBS, maten och dryckens påverkan på mag- och tarmsymtomen, hur ändringar i kost- och matvanor kan lindra symptom, hantering av stress och oro, hur sömnen fungerar, samt tips på fysiska övningar och mycket mer.

Tummy Labs utbildningsprogram är utvecklat i samarbete med ledande experter från olika delar av IBS-vården. I utbildningsmaterialet ger experterna, med sina olika perspektiv, en bredd av kunskap och information.

  •       Stine Störsrud                   Leg. Dietist, Medicine doktor
  •       Åsa Österlund                   Leg. Fysioterapeut och KBT-terapeut
  •       Joel Ellbin Andersson       Läkare och klinisk forskare
  •       Lena Böhn                         Leg. Dietist, Medicine doktor
  •       Pernilla Jerlstad                Leg. Sjuksköterska

Programmet innehåller

1. Utbildning

Dagliga utbildningsfilmer och uppgifter från Tummy Labs experter. Du får lära dig om olika symtom, hur kroppen fungerar, och vad som påverkar IBS. Du får även lära dig om olika metoder som kan lindra de vanligaste besvären IBS-patienter upplever.

Utbildningsfilmerna är mellan 5 och 15 minuter långa, och kan ses om flera gånger. Du kan även se dem ihop med en anhörig.

  1. Kartläggning av livsstil

Digital dagbok där du loggar vad du äter och dricker, dina symtom, toalettbesök och andra livsstilsfaktorer som kan påverka IBS.
Loggningen hjälper dig att få en överblick och förstå sambanden mellan hur du lever, vad du äter och dina symtom.

Efter programmet

Via appen kan du beställa en rapport, baserad på det du loggat. Rapporten ger en sammanfattad bild av din sjukdom och dina symtom. Du tar med dig rapporten till din läkare, som får ett konkret underlag för vidare diskussion och behandling.