Kunskap, omsorg & trygghet

RLS
Allmänt:
RLS, restless legs, är en neurologisk sjukdom. Sjukdomen kallas även WED (Willis-Ekbom Disease).
Den har hög ärftlighet, över hälften som får besvären har nära släktingar med samma åkomma.
Ca 5-10% av befolkningen i västvärlden beräknas lida av denna sjukdomen och ungefär en tredjedel har så svåra besvär att de behöver medicinsk behandling.

Symtom:
Sjukdomen yttrar sig som krypningar och pirrningar i benen när man sitter stilla längre stunder och brukar vara värst kvälls- och nattetid när man ligger ner och ska sova.

Andra kroppsdelar kan också drabbas av samma symtom och ibland kan man även uppleva smärta.

Symtomen blir oftast bättre vid rörelse men kommer tillbaka direkt då rörelsen upphör.

Behandling:
Innan man påbörjar behandling med läkemedel finns det en del förändringar man kan göra själv som kan underlätta besvären.

Äta en balanserad hälsosam kost och försöka undvika alkohol, koffein och rökning som kan förvärra symtomen.

Fysisk aktivitet, varma/kalla bad, massage, akupressur och avslappning kan lindra för en del.

Om inget av det här hjälper får du gärna söka hjälp hos oss för att få utprovad lämplig medicinsk behandling.
Klicka gärna på länken till vänster för att skriva ut RLS skattningsskala som du kan fylla i och ta med till läkarbesöket.