Kunskap, Omsorg & Trygghet

Gastroenterologi

Gastroenterologi ingår i invärtesmedicin, med specialitet inom sjukdomar i mag- och tarmkanalen.

Mage- och tarmsjukdomar är en stor anledning till varför människor söker vård. Mage- och tarmsjukdomar delas in i olika kategorier:

  • Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD).
  • Infektiösa mag- och tarmsjukdomar.
  • Funktionella tarmsjukdomar som till exempel IBS.

Inom medicinsk gastroenterologi utreds och behandlas sjukdomar i lever, gallblåsa, gallgångar och bukspottkörtel/pankreas.

Din mage och dina tarmfunktioner kan påverkas av många olika orsaker, bland annat hormonrubbningar, cirkulatorisk påverkan, och psykosociala förändringar och kan påverka både vid positiva och negativa förändringar.

Tyvärr drabbas vi människor ibland av elakartade sjukdomar i form av till exempel cancer. En av de viktigaste faktorerna vid cancer är att få diagnosen tidigt, för att också kunna åtgärda så tidigt som möljigt.

Vi på SGC rekommenderar screening av tjocktarmen, samt andra organ, i förebyggande syfte.