Kunskap, omsorg & trygghet

Medicinsk gastroenterologi

Mag- och tarm sjukdomar är en stor anledning till varför människor söker läkare. Mag- och tarmsjukdomar delas in i olika kategorier:
inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), infektiösa mag- och tarmsjukdomar samt funktionella tarmsjukdomar som t.ex. IBS.

I medicinsk gastroenterologi ingår även lever, galla, gallgångar och pankreas. Magen och tarmens funktioner påverkas av olika orsaker såsom hormonrubbningar, cirkulatorisk påverkan, och psykosociala förändringar, både positiva och negativa förändringar.

Elakartade sjukdomar såsom cancersjukdomar drabbar oss människor, även om det är ovanligt. Att diagnosticera och åtgärda en cancersjukdom i ett tidigt skede är den bästa förebyggande åtgärden. Vi på SGC rekommenderar screening av tjocktarmen, samt andra organ, i förebyggande syfte.