Kunskap, omsorg & trygghet

Medicinsk gastroenterologi
Mag- & tarm sjukdomar är en stor anledning till varför människor söker läkare. Mag- & tarmsjukdomar delas in i olika kategorier:
inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), infektiösa mag- & tarmsjukdomar, samt funktionella tarmsjukdomar tex IBS.
I medicinsk gastroenterologi ingår även lever, galla, gallgångar och pankreas. Magen och tarmens funktioner påverkas av olika orsaker såsom hormonrubbningar, cirkulatorisk påverkan, och psykosociala förändringar, både positiva och negativa förändringar.

Elakartade sjukdomar såsom cancersjukdomar drabbar oss människor, även om det är ovanligt. Att diagnosticera och åtgärda en cancersjukdom i ett tidigt skede är den bästa förebyggande åtgärden.
På SGC rekommenderar vi screening av tjocktarmen, samt andra organ, i förebyggande syfte.