Kunskap, omsorg & trygghet - Hjälp mot IBS med KBT hos psykolog

Psykolog

Till vår psykolog kan du komma via din vårdförsäkring eller som privat patient

Vi har på kliniken möjlighet att erbjuda behandling hos psykolog till våra patienter.

Effektiv behandling med KBT mot IBS

Inom ramen för verksamheten på SGC arbetar vår psykolog Follad med behandling av irritable bowel syndrome (IBS) utifrån ett protokoll grundat i kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden, KBT, utarbetades främst för att användas vid behandling av olika ångestsyndrom, men har kommit till god användning även vid andra typer av tillstånd såsom insomni, tinnitus, stress och IBS m.fl. Behandlingsprotokollet för IBS sträcker sig vanligtvis över tio sessioner men kan utökas om man önskar längre tid för varje moment.

Förutom KBT arbetar Follad även utifrån ett korttidsdynamiskt perspektiv och kan ta emot patienter som önskar utforska denna metod. Vidareutbildning för att bredda och fördjupa kunskaperna sker kontinuerligt.

Psykolog i Göteborg

Utöver behandling för IBS tar vi även emot patienter med annan problematik, såsom ångest, oro, stress, nedstämdhet, relationsproblem m.m. Här anpassas metoden efter problematiken och individen efter bedömning.

Follad har erfarenhet av både offentlig och privat verksamhet och har därför en bred verktygslåda som skräddarsys för varje enskild patient. Grunden i ett fungerande samarbete är en stark allians vilket gör detta till ett fokus i arbetet.

Vill du läsa mer om vår psykolog Follad, gå gärna in på hans hemsida.
www.mindbender-psykologbyra.com

Välkommen att höra av dig till oss