Kunskap, omsorg & trygghet

Kardiologi

På vår hjärtmottagning kan du få hjälp med dina hjärt- kärlbesvär t.ex. hjärtklappning, andfåddhet, ont i bröstet, högt blodtryck m.m. Våra kardiologer har lång erfarenhet av olika hjärtsjukdomar och vi kan utföra flera undersökningar på plats för att undersöka dina symtom. 

Vi kan erbjuda följande undersökningar:

  • Vilo-EKG, vanlig kontroll av hjärtats rytm och aktuellt tillstånd.
  • Holter-EKG, ett långtids EKG där vi kan undersöka din hjärtrytm över ett eller flera dygn när du lever ditt liv som vanligt hemma. 
  • Arbets-EKG, en undersökning där vi ser hur hjärtat arbetar och fungerar vid belastning. 
  • Ultraljud på hjärtat (UCG), ultraljudsundersökning där vi kan se bl.a. hjärtmuskel, hjärtsäck, hjärtklaffar, rörelsemönster och pumpförmåga.
  • 24h-blodtryckskontroll, en längre tids kontroll av hur blodtrycket ser ut under ett dygn, även nattetid.

 Tid hos våra kardiologer bokas via ditt försäkringsbolag eller privat.