Kunskap, omsorg & trygghet

Invärtesmedicin
Vi kan hjälpa till med olika åkommor såsom infektioner, endokrinologiska, kardiologisk.