Kunskap, omsorg & trygghet

Invärtesmedicin

Hos Scandinavian Gastro Clinic jobbar huvudsakligen specialistläkare inom gastroenterologi och kirurgi, men dessa läkare är även som regel specialister inom invärtesmedicin. Vid behov gör detta det möjligt för oss att hjälpa våra patienter med bl.a. endokrinologiska och kardiologiska åkommor samt infektionssjukdomar.