Kunskap, omsorg & trygghet - Kostrådgivning hos dietist i Göteborg

Dietist & kostrådgivning

På kliniken har vi idag en legitimerad dietist, Cecilia Nobelius. Hon är specialiserad på mag- och tarmsjukdomar, bland annat IBS. Till vår dietistmottagning kan du komma via din vårdförsäkring eller som privatpatient – kontakta oss för mer information.

Vår dietist i Göteborg arbetar med kostrådgivning vid IBS, celiaki, IBD och andra diagnoser inom gastroenterologi men även vid övervikt, diabetes, höga blodfetter osv.

Kostrådgivning hos dietist

Kostrådgivning är lämpligt för många tillstånd och några exempel på tillstånd är Celiaki eller om man har höga blodfetter.

Rådgivning vid celiaki

Celiaki innebär att man inte tål proteinet gluten, vilket gör att tunntarmen blir inflammerad och får svårt att ta upp näring. Genom att träffa en dietist för kostrådgivning får du råd och information om vad du kan äta för att minska dina symptom och obehag.

Vägledning av dietist vid höga blodfetter

Vid höga blodfetter gäller det ofta att införa livsstilsförändringar gällande kost och motion där vår dietist kan informera och inspirera.

Hjälp vid IBS

IBS (irritable bowel syndrome) är en väldigt vanlig mag- och tarmdiagnos som i vissa fall kan vara väldigt handikappande bl.a. beroende på förändrade avföringsvanor, buksvullnad och smärta. Här finns en hel del att göra gällande livsmedelsval och matintag och vår dietist hjälper dig gärna att få minskade symtom och en enklare vardag.

Kontakta oss från kostrådgivning hos dietist i Göteborg

id många andra tillstånd kan matens betydelse vara avgörande för allmän hälsa och välbefinnande – vår dietist kan vägleda dig i denna livsmedelsdjungel.