Kunskap, omsorg & trygghet - Kostrådgivning hos dietist i Göteborg

Dietist & kostrådgivning

På kliniken har vi legitimerade dietister.  De är särskilt kunniga på mag- och tarmsjukdomar, bland annat IBS. Till vår dietistmottagning kan du komma via din vårdförsäkring eller som privatpatient – kontakta oss för mer information.

Våra dietister arbetar med kostrådgivning vid IBS, celiaki, IBD och andra diagnoser inom gastroenterologi men även vid övervikt, diabetes, höga blodfetter osv.

Kostrådgivning hos dietist

Kostrådgivning är lämpligt för många tillstånd och några exempel på tillstånd är Celiaki eller om man har höga blodfetter.

Rådgivning vid celiaki

Celiaki innebär att man inte tål proteinet gluten, vilket gör att tunntarmen blir inflammerad och får svårt att ta upp näring. Genom att träffa en dietist för kostrådgivning får du råd och information om vad du kan äta för att minska dina symptom och obehag.

Vägledning av dietist vid höga blodfetter

Vid höga blodfetter gäller det ofta att införa livsstilsförändringar gällande kost och motion där våra dietister kan informera och inspirera.

Hjälp vid IBS

IBS (irritable bowel syndrome) är en väldigt vanlig mag- och tarmdiagnos som i vissa fall kan vara väldigt handikappande bl.a. beroende på förändrade avföringsvanor, buksvullnad och smärta. Här finns en hel del att göra gällande livsmedelsval och matintag och våra dietister hjälper dig gärna att få minskade symtom och en enklare vardag.

Kontakta oss för kostrådgivning

Vid många tillstånd kan matens betydelse vara avgörande för allmän hälsa och välbefinnande – vår dietist kan vägleda dig i denna livsmedelsdjungel.