Samarbeten

Några av våra samarbeten

Scandinavian Gastro Clinic samarbetar med många aktörer. Nedan redogörs för några av dem.

Medisera

Medisera vill främja hälsa genom att göra det enkelt för människor att få medicinsk information via blodprov och erbjuder hälsokontroller online. Patienten väljer sin hälsokontroll på medisera.se, lägger sin beställning, e-remissen skickas till valt provtagningsställe och blodprovet kan tas direkt. När provsvaren är klara kommenteras de av en av våra läkare som ringer upp om något är gravt avvikande. Blodanalysen konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden. Patienten kan sedan ta del av sina resultat genom att logga in med Bank-Id i “Min Journal”. Provtagning och laboratorieanalys håller hög klinisk standard, samma som svensk sjukvård, bland annat i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab.