Kunskap, omsorg & trygghet - Information och behandling för magsår

Magsår

Vad är magsår?

Magsår (1177.se), som på latin heter ulcus, kan uppstå i magsäckens eller tolvfingertarmens sleminna. Sår i tolvfingertarmen är vanligast och orsakas för det mesta av en bakterie som kallas helicobacter pylori. Även vissa läkemedel kan orsaka inflammation och sår i magsäcken. Rökning ökar risken för magsår. Även kaffe och alkohol kan vara bidragande orsaker. Ibland kan man ha magsår utan att man hittar någon uppenbar orsak.

Symtom – tecken på magsår

Man kan ha känslig mage utan sår, så kallad funktionell dyspepsi, som ger liknande besvär som vid magsår. Det kan därför vara svårt för läkare att avgöra om man har magsår eller inte. Magsår-symtom kan vara smärta på en bestämd plats mitt i övre delen av magen, att man har periodvisa besvär under några veckor och att man dess emellan mår bra samt att man snabbt förbättras av läkemedel som reducerar mängden saltsyra. Man kan också ha magsår utan några besvär från magen. Andra tecken på sår kan vara svart avföring, viktnedgång och blodbrist som kan leda till att man känner sig andfådd.

Diagnostik

För att undersöka om man har ett magsår får man genomgå en gastroskopiundersökning. I samband med undersökningen kan man ta ett prov från slemhinnan för att undersöka om man har magsårsbakterien.

Behandling av magsår

Magsår ska alltid behandlas eftersom det annars kan orsaka blödning eller hål på magsäcken eller tolvfingertarmen. Om såret beror på läkemedel bör man i samråd med sin läkare sluta med medicinen i fråga. Om man inte påvisat bakterier som orsak till magsåret får man behandling med en läkemedelsgrupp som kallas protonpumpshämmare. Ett exempel på en medicin är Omeprazol. Dessa verkar genom att minska saltsyreproduktionen. Om magsåret orsakas av magsårsbakterien består behandlingen förutom av protonpumpshämmare även av två olika sorters antibiotika.

Välkommen att höra av dig till oss