Kunskap, omsorg & trygghet

Irritabel bowel syndrome (IBS)

Allmänt
IBS är en förkortning för Irritable Bowel Syndrome och det innebär att man har en funktionell störning i tarmen. Olika undersökningar visar att det är mer än tio procent av den vuxna befolkningen som drabbats av denna sjukdom och den är vanligare bland kvinnor än män. Det kan vara mycket besvärligt att leva med IBS men är ofarligt ur ett medicinskt perspektiv.

Symtom
Symtombilden vid IBS är väldigt varierande hos olika individer. Symtom, intensitet och intervall kan även vara varierande hos en och samma individ vid olika perioder. Exempel på symtom vid IBS är: buksmärta, diarré eller förstoppningsproblematik, ibland har man både och periodvis, gasbildning och känsla av uppsvälldhet och uppkördhet.

Behandling
Behandlingen av IBS är väldigt komplex och individuell. Man kan också prova sig fram genom att ändra sin kost och undvika viss föda som kan förvärra besvären. Regelbundna toabesök och motion är andra faktorer som kan underlätta för den drabbade. Vanligast är att man har mer besvär periodvis och lite lugnare mellan dessa perioder.

Mer information

Du kan läsa mer om IBS i nedanstående länkar.

IBS.
alltomibs.se

Skulle du vara intresserad av ett digitalt vårdprogram där du kan kartlägga dina symtom, klicka här!