Kunskap, omsorg & trygghet

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Allmänt
De två vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna är ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och det finns ingen medicin som helt botar dem. Oftast går sjukdomarna i skov dvs besvären kommer i perioder och mellan skoven har man perioder då man mår bättre. Med behandling kan sjukdomarna hållas lugna och patienterna kan oftast leva ett normalt liv.

Ulcerös kolit drabbar tjocktarmen och ändtarmen medan Crohns sjukdom kan förekomma i vilken del av magtarmkanalen som helst, från munhålan till ändtarmen. Oftast är det sista delen av tunntarmen som drabbas.

Ungefär en person av hundra har någon av dessa två sjukdomar. Risken att drabbas är störst mellan 15 och 30 års ålder men sjukdomarna kan bryta ut i vilken ålder som helst.

Orsaker
Orsaken till sjukdomarna är inte helt klarlagd men man vet att genetiska faktorer spelar en viss roll.

Symtom
Typiska symtom är diarre som ibland kan vara blodtillblandad samt magsmärtor. Behov av att tömma tarmen kan komma plötsligt och man kan även behöva gå på toaletten på natten. Vid ett svårt skov av ulcerös kolit kan patienten ha ca 20 diarreer per dygn. Trots detta brukar man inte ha svåra buksmärtor. Smärtor i magen förekommer oftare vid Crohns sjukdom.

Diagnos
Diagnosen baseras på endoskopiundersökning, symtom och blodprover.

Behandling
Det finns goda möjligheter för att få en bra behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar. Lämplig medicinsk behandling och fortsatt vård bör handhas av en gastroenterologisk mottagning som har stor kompetens och erfarenhet av dessa sjukdomar.