Kunskap, omsorg & trygghet - Hjälp med IBS

Irritabel bowel syndrome (IBS)

IBS

IBS är en förkortning för Irritable Bowel Syndrome (Irritabel tarm syndrom) och det innebär att man har en funktionell störning i tarmen. Olika undersökningar visar att det är mer än tio procent av den vuxna befolkningen som drabbats av denna sjukdom och den är vanligare bland kvinnor än män. Det kan vara mycket besvärligt att leva med irritabel tarm syndrom, men det är ofarligt ur ett medicinskt perspektiv. Det finns god hjälp och behandling att få, så lid inte i onödan!

IBS-symtom

Symtom vid IBS är väldigt varierande hos olika individer. Symtom, intensitet och intervall kan även vara varierande hos en och samma individ vid olika perioder. Exempel på IBS-symtom är: buksmärta, diarré eller förstoppningsproblematik, ibland har man både och periodvis, gasbildning och känsla av uppsvälldhet och uppkördhet.

Behandling av IBS

Behandlingen av IBS är väldigt komplex och individuell. Man kan också prova sig fram genom att ändra sin kost och undvika viss föda som kan förvärra besvären, exempelvis starkt kryddad mat, laktos, gluten eller allt för fet mat. Regelbundna toabesök och motion är andra faktorer som kan underlätta för den drabbade. Vanligast är att man har mer besvär periodvis och lite lugnare mellan dessa perioder.

Att träffa en dietist för kostrådgivning kan hjälpa dig att hitta ett upplägg som fungerar för dig. Vissa blir exempelvis hjälpta av att äta enligt FODMAP, men det är rekommenderat att du först pratar med en dietist eller läkare som kan guida dig. Hos oss finns även möjlighet att träffa en psykolog för att med hjälp av KBT behandla sin IBS. Behandlingen pågår vanligtvis under 10 sessioner.

Välkommen att höra av dig till oss

Mer information

Du kan läsa mer om IBS i nedanstående länkar.

IBS på 1177.se
alltomibs.se

Skulle du vara intresserad av ett digitalt vårdprogram där du kan kartlägga dina symtom, klicka här!