Kunskap, omsorg & trygghet

Glutenintolerans

Allmänt
Glutenintolerans, sk celiaki, innbär att man är överkänslig mot gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg. Gluten orsakar skador på tarmluddet i tunntarmens slemhinna vilket leder till att upptaget av näring från maten minskar.

Orsaker
Varför en del blir känsliga för gluten är ännu inte helt känt. Man har dock kommit fram till att ärftlighet spelar en viktig roll.

Symtom
Känsligheten för gluten kan vara olika från person till person och också ändras med åldern. Symtomen kan variera mycket och detta gör att sjukdomen kan vara svår att upptäcka. De vanligaste besvären hos vuxna är diarré och andra mag- och tarmbesvär, illamående och kräkningar, förstoppning, trötthet och viktnedgång.

Diagnostik
För att läkaren ska kunna ställa rätt diagnos får man lämna blodprover för analys gällande glutenantikroppar. Man får också genomgå en gastroskopi-undersökning som definitivt avgör om man har glutenintolerans. Undersökningen ska utföras innan man börjar med glutenfri kost.

Behandling
Celiaki behandlas genom att utesluta gluten ur kosten. Tarmluddet återbildas då i de flesta fall inom några månader. När man fått diagnosen glutenintolerans får man träffa en dietist som ger noggrann information om val av passande livsmedel.

Mer information

Vill du veta mer om glutenintolerans gå in på länkarna nedan.

Glutenintolerans
Svenska Celiakiförbundet