Kunskap, omsorg & trygghet

Cancersjukdomar i mag- och tarmkanalen

Allmänt
I det fall man har drabbats av en cancersjukdom i mage eller tarm är det oerhört viktigt att få en diagnos så fort som möjligt för att kunna påbörja relevant behandling.

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är den vanligaste cancerformen näst efter prostata- och bröstcancer och ca 75 % av dem som drabbas är över 65 år.

Symtom
Man kan få blod och/eller slem i avföringen.
Förändrad avföring mot sin normala avföring såsom diarré/förstoppning, täta trängningar.
Uppkördhetskänsla och smärta i magen.
Trötthet och ofrivillig viktminskning.

Behandling
Behandlingen skräddarsys efter vilken typ av cancer man drabbats av och om den eventuellt har spridit sig till andra organ. Ofta krävs det att man via kirurgi tar bort tumören och även att man behöver kombinera detta med strålbehandling. I vissa fall behöver man också medicinsk behandling med cytostatika (cellgifter).