Kunskap, omsorg & trygghet

Mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmproblem är ett väldigt vanligt problem bland vår befolkning. Enligt en undersökning från mag- och tarmförbundet lider cirka en fjärdedel av problem med magen och/eller tarmen. Både män och kvinnor lider av besvär, även om det visat sig något vanligare hos kvinnor.

Tillfälliga besvär med magen kan vara relaterat till exempelvis stress, viss kost eller brist på motion och som kan försvinna av sig själv med en del livsstilsförändringar.

I det fall att man upplever besvär längre än några månader, går ofrivilligt ner i vikt och/eller har blod i avföringen bör man uppsöka vård för att få hjälp med en utredning av besvären så att man kan hitta orsaken till problemen.

Om du vill veta mer om de olika mag- och tarmsjukdomarna som man kan drabbas av kan du klicka på länkarna nedan.